Obozowy pakiet ochronny

Biorąc pod uwagę fakt, że dzieci często wyjeżdżając pierwszy raz na obóz, mogą czuć się zestresowane, lub też już w trakcie pobytu nie potrafią się odnaleźć, organizatorzy takich kolonii przygotowują dla swoich klientów pewne dodatkowe rozwiązania. W myśl regulaminu, zrezygnowanie z wykupionego obozu wiąże się z wysoką rekompensatą finansową, jednakże niektóre obozy są tak organizowane, że problem ten jest rozwiązywany nieco inaczej.

Za wykupienie dodatkowego pakietu ochronnego rodzic może liczyć na to, że nie radzący sobie malec zostanie objęty szczególną opieką. Możliwe jest też skrócenie jego pobytu, jeżeli inne sposoby zawiodą. Nawet wówczas, kiedy wybierze się taką formę kolonii, a potem zmieni się decyzję przed początkiem imprezy, to istnieją tu takie obozy, przy wyborze których, za wcześniej wykupiony pakiet ochronny nie poniesie się wyższych kosztów w przypadku rezygnacji.

Można zatem wykupić taką gwarancję aklimatyzacji, czy też zrezygnować z wysłania dziecka po uiszczeniu niższej opłaty. Wymagana jest jednak wówczas zaliczka, przed rozpoczęciem obozu.

About the author /


Related Articles